ΚΤΗΜΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΕΦΗΛΕΝΑ
Οδός Ανέμων, Οικισμός Γαλήνης
(Όπισθεν Σχολής Ευελπίδων)
Κορωπί
Τηλ.: 6937 408778, 6932 625322
www.efilena.gr

© Copyright gamosguide.eu