ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 - CAESARS CLUB
CAESARS CLUB

Αίθουσες Δεξιώσεων - Αίθουσα CAESARS CLUB

ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.:
Χωρητικότητα: — - Παροχές: —
 - NOTO FINEVENTS
NOTO FINEVENTS

Κτήματα γάμου - Κτήμα NOTO FINEVENTS

ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.:
Χωρητικότητα: — - Παροχές: —
 - PRIVEE EVENTS
PRIVEE EVENTS

Κτήματα γάμου - Κτήμα PRIVEE EVENTS

ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.:
Χωρητικότητα: — - Παροχές: —
 - AELIOS PETRA
AELIOS PETRA

Αίθουσες Δεξιώσεων - Αίθουσα AELIOS PETRA

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.:
Χωρητικότητα: — - Παροχές: —
 - FILIPPOS PALACE
FILIPPOS PALACE

Αίθουσες Δεξιώσεων - Αίθουσα FILIPPOS PALACE

ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.:
Χωρητικότητα: — - Παροχές: —
 - GIORGIO MUSIC HALL
GIORGIO MUSIC HALL

Αίθουσες Δεξιώσεων - Αίθουσα GIORGIO MUSIC HALL

ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.:
Χωρητικότητα: — - Παροχές: —