ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 - NOTO FINEVENTS
NOTO FINEVENTS

Κτήματα γάμου - Κτήμα NOTO FINEVENTS

ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.:
Χωρητικότητα: — - Παροχές: —
 - PRIVEE EVENTS
PRIVEE EVENTS

Κτήματα γάμου - Κτήμα PRIVEE EVENTS

ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.:
Χωρητικότητα: — - Παροχές: —