ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΑΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΦΙΔΝΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΑΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΦΙΔΝΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ - VENUS EPAVLIS
VENUS EPAVLIS

Κτήματα γάμου - Κτήμα Venus Epavlis

ΑΦΙΔΝΕΣ, AFIDNES

Μαγευτική δεξίωση!

Τηλ.: 210 5762069, 6932 913151, 213 0440361
Χωρητικότητα: 400 - Παροχές: 8