ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ - ΛΕΥΚΟΝΟΗ
ΛΕΥΚΟΝΟΗ

Αίθουσες δεξιώσεων - Αίθουσα Λευκονόη

ΙΛΙΟΝ, ILION

Με οικονομικές εκπλήξεις!

Τηλ.: 210 2631361, 210 5063724
Χωρητικότητα: 300 - Παροχές: —