ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ