ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗ ΒΑΡΗ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗ ΒΑΡΗ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ - ΒΕΛΛΗ
ΒΕΛΛΗ

Κτήματα γάμου - Κτήμα Βέλλη

ΚΟΡΩΠΙ ΒΑΡΗ

Ατμόσφαιρα ευλάβειας και πολυτέλειας!

Τηλ.: 210 4620821, 6932 258454, 6982 328155
Χωρητικότητα: 450 - Παροχές: 6
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ - ΕΦΗΛΕΝΑ
ΕΦΗΛΕΝΑ

Κτήματα γάμου - Κτήμα Εφηλένα

ΚΟΡΩΠΙ ΒΑΡΗ

Ρομαντική ατμόσφαιρα!

Τηλ.: 6937 408778, 6932 625322
Χωρητικότητα: 500 - Παροχές: 8