ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΑΜΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΧΗΤΟΣ

Κτήμα & Αίθουσα Χήτος

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, IOANNINA
Χωρητικότητα: — - Παροχές: —

Υπό Αξιολόγηση
Περισσότερες πληροφορίες
ΘΕΟΧΑΡΗ

Κτήμα & Αίθουσα Θεοχάρη

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, IOANNINA
Χωρητικότητα: — - Παροχές: —

Υπό Αξιολόγηση
Περισσότερες πληροφορίες