ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

ΤΣΟΥΜΑΝΗ

Κτήμα & Αίθουσα Τσουμάνη

ΠΡΕΒΕΖΑ, PREVEZA
Χωρητικότητα: — - Παροχές: —

Υπό Αξιολόγηση
Περισσότερες πληροφορίες